Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 14 juli 2010

Finns ett utbrett politikerhat ?

- "En besinning i personkritiken av våra ledande politiker är påkallad och jag hoppas den inte kommer för sent." Ja, så uttrycker sig läkaren Sven Britton, tillika riksdagskandidat för S. Det är förstås Littorinaffären som fått Britton att ta till orda och tidigare kritik av bl. a. Olof Palme och Mona Sahlin som lett honom till åsikten att politiker får utstå oförtjänt kritik.

Visst är det ibland så att personkritiken går för långt och handlar om allt annat än politik, men som politiker så tycker jag att du får räkna med att utstå allehanda kritik. Fram för allt när du inte håller vad du lovar eller själv gör tvärt emot de ideal du säger dig stå för. Detta är ett av skälen till att jag aldrig funderat på att bli politiker.

Dagens politiker väljer ju dessutom ofta politiken som en karriärväg till skillnad från den gamla sorten politiker, som t ex Tage Erlander, Gunnar Hedlund och Bertil Ohlin som nog uppfattades som mera genuina och mindre giriga.

Jag tycker att vi ska ha höga krav på våra ledande politiker som ju faktiskt representerar nåt mycket större än sig själva. Dom representerar folket och Sverige och det förpliktar menar jag.

Utveckling är något som vi alla förordar, men all utveckling är inte enbart av godo. Visst har vi som en biprodukt av dagens välutvecklade samhälle också fått ett i många avseenden "smutsigare" samhälle där respekten för varandra tunnats ut allt mera. Denna "smutsighet" gör förstås avtryck i alla samhällets verksamheter, oavsett det är offentlig eller privat verksamhet. Ska vi råda bot på detta så måste vi börja med oss själva och hur vi förhåller oss till och bemöter personer i vår närmaste omgivning.