Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 18 mars 2009

Bonusdebatten är degenererande. The end

Bonus - och gratifikationsröran får nu chefer att överträffa varandra i välvilja att betala tillbaka oskäliga ersättningar. Blir detta den nya måttstocken för chefer ? En bra chef är inte den som bidragit till ett bra resultat för verksamheten utan den som återbetalat mest av sina ersättningar eller avstår bonus ?

Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius avser betala tillbaka en gratifikation på drygt 500 000 kronor.
Dessutom ändrar fonden sin modell för bonusar.
Den senaste tiden har bonusarna debatterats kraftigt och diskussionen har satt avtryck. En rad företagsledningar har förklarat att de avstår från bonusar och fryser sina löner.
– Det är hedervärt av Kerstin Hessius att göra det här. Det visar att hon är lika angelägen som styrelsen om att uppbära allmänhetens förtroende, säger fondens ordförande Claes de Neergaard till TT.

Vid ett extra styrelsemöte beslutade även fondens styrelse om flera förändringar i sin modell för rörliga ersättningar.
Till exempel ska ingen rörlig ersättning betalas ut för i år om fonder uppvisar ett negativt resultat.
Dessutom sänks taket för rörlig ersättning från fyra till två månadslöner för dem som ingår i ledningsgruppen. Cheferna i ledningsgruppen kommer även att ha frysta löner under resten av året.

Ja, dessa åtgärder är så klart rätt men när ska man återgå till det egentliga arbetet. Det synes som om alla ledningars huvuduppgift just nu är att åtgärda sina löne- och bonussystem, med risk för ännu sämre resultat då de egentliga arbetsuppgifterna får stå åt sidan.
Dessa funderingar får bli avslutningen på mina inlägg i bonusdebatten. Det är vare sig konstruktivt eller särskilt upplyftande att fortsätta gräva i dyngan. It stinks!