Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 22 juli 2011

Hatt söker framtiden i backspegeln

Hur ska det gå för Centerpartiet nu när Maud Olfsson slutar och en efterträdare ska väljas. En efterträdare som måste profilera C mera än vad som gjorts under senare år.

Centern måste vilja något mera än att bara ingå i en Alliansregering.
Läser idag i DN denna artikel av en av partiledarkandidaterna,Anna-Karin Hatt. Jag tilltalas i mångt och mycket av vad hon står för och säger sig vilja åstadkomma med Centerpartiet.
Jag skräms inte av att hon skriver att uppgiften nu är att bredda partiet till ett modernt allmänborgerligt parti, som på Thorbjörn Fälldins tid. Jag ser inte denna tanke som en återgång till nåt gammalt och förlegat utan mera som ett avstamp för Centern att ånyo bli en politisk kraft att räkna med.

På Fälldins tid hade Centern en stark position i svensk politik vilket man inte har idag till följd av en alltför välvillig och underdånig anpassning till Alliansen och då fram för allt Moderaterna. Därtill nödda och tvungna får jag väl ändå tillägga.

Som ett i sammanhanget ointressant unikum kan sägas att jag 1976 utdelade pris till Thorbjörn Fälldin som då var statsminister. Jag var vid den tiden Ålderman (=ordförande) i landskapsföreningen Angermannalaget vid Norrlands Nation i Uppsala som årligen delar ut Angermannalagets kulturpris till en förtjänt Ångermanlänning. Ett pris som 1976 tilldelades Thorbjörn Fälldin.