Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 3 mars 2011

Försäkringskassan på rätt väg

Så är då äntligen Försäkringskassan på rätt väg då man planerar stänga flertalet av sina lokalkontor. Är det rätt väg? Ja, jag anser att det är ett steg i rätt riktning. Nästa steg är förhoppningsvis att omarbeta hela sjukförsäkringssystemet. Som en naturlig följd bör då också Försäkringskassan skrotas och ersättas av en ny myndighet vilket jag redan i januari 2009 föreslagit.
Försäkringskassan är körd och kan aldrig mera upparbeta ett förtroende i förhållande till sina kunder.
För alla inblandades skull, även de som arbetar på Försäkringskassan, lägg ner myndigheten så snart det bara är möjligt. Låt Arbetsförmedlingen gå samma väg och slå samman dessa myndigheters nuvarande arbetsuppgifter.