Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 15 mars 2017

Effektivitet och reursanvändning

I min situation som halvkroppsförlamad så tänker jag ofta på ett annorlunda sätt och på detaljer som de flesta andra över huvud taget inte reflekterar över. En sådan sak är att det med dagens tillgång till internet fortfarande  florerar en sådan  oerhörd mängd pappershandlingar. När man som jag är "enarmad" är pappershandlingar ett gissel. Pappershandlingar som dessutom ska distribueras med post. Därtill med opålitliga Postnord

Detta slog mig senast i förrgår då jag hade varit i kontakt med sjukvården, såväl vårdcentral som sjukhus i två olika ärenden. Till vårdcentralen hade jag med e-post skickat en begäran om att få en läkartid för hälsokontroll som jag genomgår vartannat år. För att denna skickningsväg ska vara säker så använder jag  mitt Bank-ID. En alldeles utmärkt lösning för olika typer av myndighetskorrespondens tycker jag.

Hur fick jag då svar från vårdcentralen? Jo, via e-post där meddelandet var följande:
Hej!
Jag skickar en kallelse till läkarbesök med posten.
Med vänlig hälsning
xx
Distriktssköterska


Varför i himmelens namn ska en kallelse skickas med posten? Jag hade ju lika gärna kunnat få kallelsen, tidpunkten för läkarbesöket, med svarsmailet.

Det andra ärendet gällde ett återbesök till sjukhuset som en uppföljning till mitt akutbesök i juli i fjol. Det var då jag drabbades av plötslig hörselnedsättning och sedan dess är döv på höger öra. 

Efter akutbesöket så var jag på uppföljningsbesök på både Öronkliniken och Audiologen. Efter hörseltestet där så utlovades en snabb kallelse till återbesök hos en specialist, en audionom. Tiden gick och gick och inget hörde jag. Vare sig från Audiologen eller på höger öra. 

Efter tips av en anhörig skickade jag därför en s k egen vårdbegäran till Audiologen. Denna skickade jag med e-post med användande av mitt Bank-ID. Svaret /kallelsen fick jag föredömligt snabbt, men förstås med post. Jag hade tid i förrgår kl. 09.15. Jag fick sms-påminnelse om besöket vid två tillfällen, den 10 och den 12/3.  Kl. 08.05  i förrgår morse, strax innan D skulle hjälpa mig in i bilen för resa till sjukhuset blev jag uppringd och meddelad att besöket var inställt. Personen jag skulle träffa var inte på plats. Sånt kan ju hända även i den bästa av världar så just det upprörde inte mina känslor även om det just då kändes surt.
Jag fick efter många om och men en ny tid den 20 april. Kallelse ska komma, naturligtvis i pappersform med posten. Kallelse i pappersform med posten??? Varför det då jag redan fått tiden vid telefonsamtalet.

Sjukvården är så vitt känt väl datoriserad och de kan använda såväl e-post som sms, men t ex kallelser skickas inte på detta sätt. Varför? Är det någon som har en rimlig förklaring? 

Häromdagen fick jag min inkomstdeklaration från Skatteverket via e-post, Min myndighetspost. Bedöms detta säkert så borde oxå en kallelse till hälsokontroll kunna ske på likartat sätt.

Jag vet att det finns patienter som inte har eller kan använda datorer, men det förklarar inte varför alla patienter ska behandlas efter denna mera resurskrävande"måttstock".

Med tanke på sjukvårdens ständiga resursbrist med påföljande neddragningar så vore det på sin plats med en total översyn hur de faktiskt använder de resurser de ändå har att förfoga över. 

Avslutningsvis så kan jag konstatera att det där snabba återbesöket blir av efter 9 månader. Lite skillnad det jämfört med den s k 90-dagarsgarantin. 270 dagar i stället för 90 dagar.

Bildresultat för patientfokus
Den nya loggan har Landstinget i a f lyckats med.
Den är riktigt smakfull. Alltid något.
PS Liksom gårdagens inlägg är detta ett bra exempel på hur bloggen kan användas för att lätta på trycket i minnesbanken. Ett sätt att "skriva av sig".