Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 31 maj 2010

Hur tänker Israel ?

Några sympatiyttringar torde Israel inte eftersträva för sitt agerande mot Gazakonvojen. Den internationella kritiken är massiv. För egen del kommer jag inte längre än till frågan i rubriken.

Som i de flesta frågor så finns det alltid för och emot varav detta är ett exempel.