Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 9 september 2009

Banbrytande studie om ADHD

– Det här är första gången det bekräftas i en studie att personer med adhd har ett annorlunda belöningssystem i hjärnan än andra. Det har vi hittills bara sett i djur- och beteendestudier, säger Hans Forssberg, professor i barnneurologi och adhd-forskare vid Karolinska institutet.

Länge har forskarna misstänkt att personer med adhd har en obalans i hjärnan av signalämnet dopamin. Nu kan den amerikanska forskaren Nora D Volkow för första gången i en studie på människor visa att personer med adhd har ett lägre flöde av signalämnet dopamin i två områden i mitten av hjärnan.

Just de områdena är centrum för hjärnans belöningssystem, som styr vår motivation att göra saker. Dopamin har som uppgift att förmedla signaler mellan cellerna i belöningssystemet.

– Belöningssystemet reagerar alltså snabbare på nya intryck hos den som har adhd. Våra fynd ger också en biologisk förklaring till varför personer med adhd oftare än andra blir missbrukare. Droger ger snabb tillfredsställelse, säger Nora D Volkow

Upptäckten kan enligt Volkow leda till nya skräddarsydda behandlingar, både nya läkemedel och beteendeterapier. Studien publiceras i veckans nummer av medicintidskriften Jama.

Synnerligen intressant och glädjande med dessa nya rön tycker jag. Månne kan detta få samhället att ta ADHD-frågan på det allvar den förtjänar. Förhoppningsvis kan också de många meningslösa akademiska striderna inom området avta som en konsekvens av studien. Eller är det att hoppas för mycket att de s. k. experterna på området ska kunna avhålla sig från akademisk skyttegravskrigföring ? Nåväl, jag som lekmannaexpert kan dra nytta av studien och ytterligare stärkt fortsätta redovisa mina erfarenheter och fakta.