Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 6 oktober 2016

Säsongsavslutning pågår

Nu pågår det avslutande arbetet med trädgårdens stängning för säsongen. Även om det är lite dystert att se trädgården gå till vintervila så uppvägs det i år av det fantastiskt vackra dagar som säsongsavslutningen bjuder på.


Igår påbörjade D de avslutande åtgärderna
för poolens stängning. 

Elbilen är ovärderlig vid trädgårdstransporter.

Pooldäcket högtryckstvättat och krukorna tömda.
Nu återstår täckplåtarna, sedan är 
poolen
stängd för i år.