Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 30 december 2015

Former, figurer och förströelse

Vårt gamla äppelträd har jag utanför fönstret vid min datorplats. Nu när snön kommit är det extra fascinerande att sitta och titta på alla former och figurer som döljer sig i det snöklädda grenverket. Ju livligare fantasi, desto mera ser du. 

Som du förstår så har jag rätt modesta krav på förströelse här ute på vischan. Det blir gärna så när jag är min egen största begränsning. Jag kan ju inte bestämma mig för att göra vad som helst eller för den delen vad jag helst skulle vilja göra. Medveten om det så har jag lärt mig att fånga ögonblicket . Carpe punctum. 

Därför kan min blogg stundom oxå te sig begränsad. Men du, jag lovar att inte blogga om alla grenverk här på Getingstorp.

Förutom att studera det gamla äppelträdet så är jag just nu i färd med att avsluta boken "Käre ledare" som jag berört i tidigare inlägg. Eftersom jag hade föresatt mig att avsluta den innan årsskiftet så kommer ett avslutande inlägg om boken i morgon.
Mycket spännande döljer sig i det grenverket.


Och annorstädes.På stammen till höger om klykan
sitter en av våra två........


.hackspettar och smaskar på skinksvålen. 

Ser du vad jag ser?