Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 21 december 2008

Gomorra av Roberto Saviano

Rubricerade bok har jag läst under ett antal veckor och är ännu inte kommen till slutet. Detta beroende på att boken är så späckad med personnamn, släktskapsutvikningar, klanindelningar, Italiens geografi och faktauppgifter att den helt enkelt måste läsas i mindre doser för att något skall fastna.

En faktauppgift som fångade mitt intresse idag är att Italien spenderar 27 miljarder dollar på vapen ( uppgifter från SIPRI ). Mer än Ryssland. Dubbelt så mycket som Israel. Det är den legala delen av vapenhandeln. Lägg därtill att vapen till ett värde av tre miljarder trehundra miljoner dollar disponeras av camorran, `ndranghetan, Cosa Nostra och Sacra Corona Unita.


Svindlande summor och beräkningen gör mig särskilt intresserad då detta förhållande mellan "synligt och dolt" tangerar mitt tankemönster då jag presenterar / påstår vad kriminaliteten kostar det svenska samhället. Jag håller mig dock på en lägre nivå vad gäller relationen "synligt - dolt". Jag hävdar att den verkliga kostnaden för det svenska samhället är 5 - 10 ggr högre än de officiella beräkningar som presenteras.


Vad vill jag då ha sagt med detta? Jo
  • att vi medborgare ofta blir lurade om vi inte kritiskt granskar alla "sanningar" vi får oss till livs.
  • att tidiga insatser för att förhindra en kriminell karriär ter sig än mera kloka om vi håller oss till sanna uppgifter
  • min, tidigare, ibland uppdykande längtan till ett lättjefullt liv i Toscana eller annorstädes i Italien är som bortblåst. Allra helst nu när vi hittat paradiset i Lekeberg. "Lekeberg - lika trevligt som det låter".