Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 15 maj 2020

Tack för lånet !


Idag togs golfbilen tas ut ur sin vinterförvaring.

När vi 2008 flyttade hit ut till Getingstorp så öppnade sig ett helt nytt liv för mig. Jag fick ett sug efter att få vara delaktig i sysslor som jag inte klarade av. Efter 1½ år så fick jag införskaffa en ny golfbil som Lekebergs kommun betalade och lånade ut till mig just för att jag skulle kunna vara mera delaktig i vardagen.
Genom åren så har jag haft oerhört stor nytta av den då den hjälpt mig att på olika sätt vara delaktig i lantlivet. Jag har kunnat hjälpa D med transporter i trädgårdsarbetet, åkt på utflykter tillsammans med D, tagit med barnbarnen på spännande utflykter, på ett smidigt sätt kunna se mig om här i omgivningarna etc. Golfbilen har helt enkelt givit mig som rörelsehindrad lite extra frihet.
Nu är emellertid tiden kommen att återlämna bilen till kommmunen då jag inte längre klarar av att ta mig upp i bilen och köra. När jag kontaktade kommunen för återlämning så var det ingen som hade en aning om att jag hade en golfbil till låns. Inte så konstigt kanske då det på de 11 år som gått förstås skett stora förändringar i kommunen. När jag närmare förklarat turerna kring lånet och presenterat den lånehandling som upprättades ( mitt diarium är det ordning i som du förstår ) så kom vi överens om att kommunen skulle komma och hämta bilen vilket alltså skedde idag. Då bilen är väl underhållen och i toppskick så hoppas jag nu att den framledes kan göra nytta i någon av kommunens verksamheter.
Tack för lånet Lekebergs kommun!

Nu får den förhoppningsvis göra nytta i
Lekebergs kommun.