Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 16 januari 2009

Elitskolor - ja, varför inte ?

Varför ska inte elever med särskild fallenhet och intresse för vissa ämnen få möjlighet att gå i speciella skolor och få särskilt stöd för att utveckla sin begåvning ?
Som vanligt när barn/ungdomar uppmärksammas för en särskild begåvning eller ett speciellt problem så börjar debatten om social skiktning och stämpling. Jag blir bara trött på denna oförmåga att se realiteter. Skolan har som uppgift att förbereda ungdomar för livet. Ett liv som innebär att den som är speciellt kompetent inom ett område också kommer att uppmärksammas för detta och t ex få ett toppjobb tack vare denna speciella kompetens. Är det någon som tycker att detta är märkligt ? Det måste ändå vara till det gemensamma samhällets bästa att särskild begåvning och kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt.
Jag tycker att jämförelsen med särskilda idrottsskolor är fullt adekvat. Ingen höjer rösten i debatten när vi har särskilda skolor för duktiga friidrottare eller skidåkare men om du är duktig i matematik eller historia så blir det genast suspekt.
Jag bedriver själv opinionsarbete för att elever med neuropsykiatriska funktionshinder, t ex ADHD, tidigt skall uppmärksammas och få nödvändigt stöd i skolan för att kunna utveckla sina särskilda begåvningar. Många av dessa elever skulle för övrigt säkert platsa i någon av nu föreslagna elitskolor förutsatt att dom får adekvat stöd och förståelse från omgivningen.