Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 23 maj 2009

Glöm inte EU-valet den 7 juni

Svenskar som är anställda av EU i Sverige slipper svensk skatt och har mer än tre gånger så höga barnbidrag.
En tjänsteman med universitetsexamen som anställs av EU i Sverige tjänar efter något år cirka 48 500 kronor. Dennes skatt till EU är blygsam och tillsammans med obligatoriska olycksfallsförsäkringar och övriga avgifter dras totalt 14 298 från lönen varje månad.

För en tjänsteman med samma lön som inte är anställd av EU dras en svensk skatt på 17731 kronor.

EU-tjänstemannen får alltså ut 3 433 kronor mer i lön. Men på detta kommer ett bidragsrace som gör EU-tjänstemannen till en ännu större vinnare.

Denne får mer än tre gånger så höga barnbidrag, bidrag till dagisavgifter, bidrag till privatskolor och i vissa fall hushållsbidrag och utlandstillägg.

EU-parlamentariker får varje vecka de reser till Bryssel 20 000 kronor för resor som kostar 6 000.


EU-anställda i Sverige har inte bara guldkantade ekonomiska förmåner.
De åtnjuter också immunitet mot åtal för brottslighet i tjänsten.
Allt är reglerat i ”Protokoll om europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.”
Av 5:e kapitlet, 12:e artikeln, framgår att det hela är mycket långtgående:
”De skall åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag har upphört”.
Jag har inte närmare kontrollerat vad som faktiskt är sant av ovan skrivna.
Dock, inget förvånar mig. Makthavarnas girighet och totala nonchalans mot väljarna framträder i allt flera sammanhang. Glöm inte EU-valet den 7 juni !