Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 19 februari 2016

Eget vatten vs kommunalt vatten

Cannabisspetsat kommunalt vatten är knappast
ett säljande inflyttningsargument.

Jag tycker att det är bra att vi här på Getingstorp har eget vatten/egen brunn. Fram för allt för att jag tycker att vårt vatten smakar mycket bättre än kommunalt vatten.  Nu har jag fått ytterligare en anledning att föredra eget vatten framför kommunalt. Detta då min förra hemkommun Örebro visar sig ha droger i sitt kommunala vatten. En analys gjord av Karolinska Institutet ( kan man lita på KI? ) visar att Örebro kommuns vatten innehåller rester av droger som cannabis, kokain och amfetamin.

Analysresultaten är tänkta att användas i det brottsförebyggande arbetet vilket  onekligen får ses som ett nytt grepp.  Visst är det bra att det kläcks nya idéer inom brottsförebyggandearbetet, men jag skulle i första hand vilja se mera aktiva traditionella brottsförebyggandeåtgärder under parollen