Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 12 oktober 2011

Det lurar faror överallt

Idag blev jag varse en för mig helt okänd fara. Jag kontaktade nämligen ett litet sågverk för att höra om jag kunde få den stora granen och några andra stora träd sågade till lämpligt virke. Men se, det gick inte.

Man tar nämligen inte emot träd som stått på hustomter/ i trädgårdar då dessa oftast innehåller spikar eller krokar från flydda tider. Vanligt t ex att någon spikat upp en fågelholk eller hamrat in en krok för hunden i trädet och med åren har sedan spiken eller kroken växt in i trädet och syns inte längre.
När man sågar ett sånt träd och sågklingan träffar metallföremålet så skadas klingan vilket kan bli en dyr affär för sågverksägarn. Eftersom vår gran kanske är 100 år så kan jag förstås inte ge någon garanti för att den är metallfri.

Nu får jag lägga pannan i djupa veck och klura på vad som kan göras för att de fällda träden ändå ska komma till någon framtida nytta.

Man lär så länge man lever.