Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 23 april 2013

Avtryck för framtiden


Krämartorget i Örebro besöker jag några gånger per år eftersom det är i Krämarhuset jag har min tandläkare. Jag studerar dock sällan stenläggningen. Sällan? Snarare aldrig. Antagligen är det därför jag aldrig sett denna hemlighet dold i stenläggningen. Kunde dock ha sett den vid mitt senaste besök för två veckor sedan då jag nödgades åka rullstol från bilen eftersom den närmast belägna handikapparkeringen var upptagen. Som så ofta av ett fordon utan handikapptillstånd.
Jag tycker att stenarna ska få ligga kvar. Just som ett avtryck för framtiden. Även om Örebro kommun  tycker annat. Allt måste inte vara så perfekt och tillrättalagt.