Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 25 november 2008

Flickor får skydd mot cancer-Mera förebyggande åtgärder krävs

Från och med den 1 januari 2010 ska alla flickor i årskurs fem och sex erbjudas HPV-vaccin av skolhälsovården. Det har Socialstyrelsen bestämt. HPV-vaccinet skyddar mot många av de virus som kan orsaka livmoderhalscancer.
Förebyggande åtgärder är utmärkt.
Varför kan vi inte också, i förebyggande syfte, tillse att alla barn med tidiga problem i skolan ( koncentrationssvårigheter, impulsivitet och inlärningssvårigheter ) får genomgå en neuropsykiatrisk utredning ? Tänk så många barn som tidigt skulle kunna få adekvat stöd och hjälp och därmed undvika att hamna snett senare i livet. Vi vet idag att så många som 25% av fångarna på våra slutna anstalter har ett neuropsykiatriskt funktionshinder, oftast ADHD. Bland grova våldsbrottslingar är andelen så hög som 50 %.