Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 21 januari 2013

Snyggt avslut

Nyamko Sabuni har idag meddelat att hon lämnar regeringen och även sin plats i Riksdagen. Ett beslut ingående i hennes egen plan. Ett både ovanligt och modigt beslut tycker jag. Inte många ministrar / riksdagsledamöter lämnar sin plats på detta sätt under en mandatperiod om man inte är tvingad därtill. Att hon dessutom vågar stå upp och säga " Jag gick in i politiken på mina villkor, jag genomförde politiken på mina villkor, jag slutar på mina villkor" torde utmana många. Det är befriande när någon vågar  avvika från de gängse formerna i det traditionella maktspelet.
Jag kan inte påstå att  Nyamko Sabuni gjort några stora avtryck i politiken men hon gör i alla fall ett snyggt avslut.