Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 11 maj 2012

Dåliga köp är alltid dåliga köp

Varför missas ofta avgörande delar av upphandlingskedjan?









Att det är fel att köpa droger vet de flesta. Det är lika fel att köpa dålig drogutbildning.
Alltför ofta dyker det upp bristfälliga upphandlingsärenden  inom offentlig förvaltning. Det jag avser nu är  att 65 svenska skolor bedriver drogutbildning som utförs av organisationen Drogfritt.  En upphandling måste rimligen ha skett. Eller är det så illa att ingen regelrätt upphandling skett? I vilket fall så bedriver Drogfritt drogutbildning i ett stort antal skolor.

Så här skriver Drogfritt på sin hemsida: "Hittills har ca 650 000 barn och ungdomar fått drogföredrag ute på skolorna och vi har även tagit fram utbildningsmaterial som böcker, tidningar och informationshäften som skolorna använder. Våra föreläsningar är baserade på Narconons evidencebaserade föreläsningsprogram".
Att över huvud taget använda ordet "evidensbaserad" i detta sammanhang är besvärande.

Redan vid genomläsning av hemsidan så borde Drogfritt sorterats bort bland möjliga utbildningsutförare. Idag är det ändå väl känt att Narconons program grundar sig på Scientologigrundaren Ron L Hubbards ideer. Narconon är en frontorganisation för att värva medlemmar till Scientologikyrkan. Att låta personer/organisationer som saluför dessa  ideer komma in i våra skolor är totalt oansvarigt.

Jag fick själv anledning att särskilt väl syna scientologerna då jag under 00-talet jobbade som mest intensivt med frågor kring ADHD och ungdomskriminalitet. Detta beroende på att jag under ett antal år förföljdes och förtalades av företrädare för Scientologerna. Då agerande under en annan täckmantel.KMR, Kommittén för mänskliga rättigheter.

Det finns evidensbaserad och seriös drogutbildning att tillgå i stor omfattning och det borde inte vara svårt för svenska skolor att hitta kompetenta och trovärdiga utövare.