Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 29 april 2010

Rödgrön offensiv? i avsaknad av framtidstro

De rödgröna kan inte beskyllas för en innovativ och offensiv politik. Att höja A-kassan andas inte speciellt mycket framtidstro. Snarare motsatsen.
Jag som trott att det viktigaste är att skapa nya jobb, inte bara bättre ersättning när inga jobb finns.

Lärpengar för riksdagsledamot

Fredrick Federleys (C) karriär som restaurangägare blev inte ens kortvarig, den uteblev helt.Syftet med restaurangen var, förutom att gå med vinst, att visa att det skulle gå att driva en restaurang utan kollektivavtal. Snacka om affärsidé. Det får betraktas som rätt korkat att få betala 300.000:- för att misslyckas med dessa "ädla" syften.

Federleys olika utspel gör honom knappast till någon röstmagnet för Centern. Visst är det väl bra att synas som riksdagsledamot men inte så lyckat att enbart satsa på att profilera den egna personen.

En överraskande skuggsida

Läser en intressant artikel i SvD om Calton, en del av storstaden Glasgow, Skottland. Vi behöver inte förflytta oss till andra kontinenter för att träffa på människor som lever under eländiga förhållanden.

Vad beror då detta på att en stadsdel i Glasgow kan ha en medellivslängd på bara 54 år ,jämfört med 80 år i grannskapet? Inte bara uppväxtförhållanden och livsstil antar jag även om fattigdom och drogmissbruk förstås är starkt bidragande orsaker. Det måste sitta djupare än så. I generna månne? Ja, inte vet jag, men intressant är det, och skrämmande. Det torde inte vara speciellt stor omsättning på människor i Calton. Inte många som flyttar ut och antagligen inte flera som flyttar in.

När jag läser dylikt känner jag mig extra lyckligt lottad.