Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 27 september 2011

Ödesmättad dag idag - Igen

Idag tar jordens resurser slut. Dessutom sias idag om dyster utveckling för framtida pensioner i Sverige.

Det är ingen hejd på gråvädersstämningen i dessa dagar. Utöver det nämnda så diskuteras på allvar att USA skulle kunna nödgas inställa sina betalningar. Att Grekland sedan länge befinner sig på fallrepet är väl känt. Grekerna som idag kan drabbas av ännu ett dråpslag då den förhatliga fastighetsskatten kan bli verklighet.

Inget konstigt med allt detta egentligen för vi kan ju inte alltid få vad vi vill ha och ska aldrig räkna med att få vad vi lovats. Några tröstens ord i denna stund kan vara:
- Framgång är att få vad man vill ha. Lycka är att vilja ha det man får.
Når vi inte framgång så får vi alltså nöja oss med lycka. Helt OK tycker jag.