Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 23 november 2010

The King of Getingstorp

Nelson är en cool kille året runt men han tycker att det är extra häftigt med snö och att hoppa upp på stenmuren och blicka ut över grannskapet.Då är han The king of Getingstorp

Kyrkan - hemvist för diverse perversiteter

Jag har i tidigare inlägg, i april 2009 och i december 2009 berört hur svenska kyrkan beskyddar präster som begår moraliskt förkastliga och därtill brottsliga handlingar, oftast av sexuell karaktär.

Än värre ter sig situationen inom den katolska kyrkan. I vart fall när jag läser hur ansvariga i Belgien hanterar frågor kring pedofili, homosexualitet och aborter.
Är detta orsaken till att präster kläds i svart? Jag menar, för att dom är mörkermän. Jag blir mörkrädd.