Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 15 juli 2017

Så här i fotbollstider

Bildresultat för fotbolls em 2017 damer


Med fotbolls-EM stående för dörren så bjuder jag för andra dagen i följd på en dikt av Nicke Sjödin. Den heter "Lagledarn". 

Jag tror att många som för länge sedan följde sitt lags harvande i div 6  och 7 kan le igenkännande. Jag gör det i alla fall. 


"Lagledar va du
bar väskern å lästn
å remnåla häri kepsn.

Om vi låg ônner
vä 5-0 i halvtid sa du:
- Dä gå fint, pojka.
Vi ta dom.
Sen förlore vi
vä 9-0
å kaste lerbôxern
å benskydda på däg
å lova ti härmsn:
- Aldri mer nan fotboll.

Men du tänne pipa å sa:
- Näste söndag ha vi Tåsjöa.
Dom ta vi.

Ende kritiken du hade
va då vi sköt för löst:
- Si hôr han skjut!
Timotejen viks int!«

Men om dä va hårlskôtta
vant du sä noga
vart bolln for:
- Jävla bra skôtt!
Hadd ä dänne gått in
hadd ä vorte mål!«

Lite retfull
kônne du vära,
å en gang skrek du
sä dä hörles
över hålv e Helgum:

- Lägg straffen du,
Nils Eric,
som ha tege studentn!
Fali snen straff vart e.
Inge mål,
inge stabbskôtt ens.
Dä vart inkast,
å inge mer straffläggning
för min del.
Men bra mycke poänga
skräpa vi ihop
tack vare taktiken
du lärd oss
då dä stog 0-0:
- Spärk en
åt hälvet!

Hur feck du na pengar
å räck tell?
Int fanns nan Bingo
å int feck vi na tå kommun.
Likt förbannat
åkt vi buss
bå åt Graninge
å åt Norråker.

Ibland feck bussförarn
spela vänsterytter.

Han va int sämst."