Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 10 mars 2012

En politiker av folket?

Integrationsminister Erik Ullenhag flyttar under en veckas tid sitt arbetsrum till Folkets hus i Rinkeby. Han vill med detta visa att politikerna inte lämnar de utsatta områdena i sticket. Den tanken är förstås god och rätt men enveckasflytten anser jag är enbart fånig. Den kan lika gärna uppfattas som en signal om att man inte står ut längre än en vecka i en s k utsatt förort. Är detta den bästa signal integrationsministern kan skicka till de som bor i miljonprogramsområdena  så blir jag än mera oroad för hur vi i Sverige på ett bättre sätt ska kunna integrera invandrare i vårt land.
Politik är. Ja, vad är politik?

Ett säkert vårtecken

 Ute ur vinteridet. Inte ett blad har fallit.
På plats i växthuset.
Ett säkert vårtecken är när mitt olivträd plockas fram ur vintervilan och återplaceras i växthuset.