Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 25 september 2009

svensk polis och svenskt försvar - HJÄLP !

Det spektakulära helikopterrånet i Västberga i onsdags morse ger mycket för övrigt att önska när det gäller förmågan till samhällsskydd hos den svenska polisen och det svenska försvaret .

Att polisen har sina helikoptrar obevakade i ett tält ute på vischan vittnar om en naivitet utöver det vanliga. Varför valde rånarna att inte stjäla en av polisens helikoptrar ? Dom hade ju ändå varit på plats och placerat ut en bombatrapp. Tyckte rånarna möjligen att det skulle vara alltför provokativt att utföra rånet i en polishelikopter. Med tanke på hur polisen agerat i ärendet så tror jag inte att upptäcktsrisken skulle varit större.

Den helikopter man nu stal uppmärksammades av Flygvapnets stridsledning som på sin radar kunde se hur den stulna helikoptern som användes i värdedepårånet i onsdags lyfte och flög till Stockholm. Men händelsen betraktades som normal(?), så polisen fick ingenting veta. Vad är en normal resp. onormal händelse när det gäller luftburen trafik ?

Se där, ytterligare ett bevis på det svenska myndighetsväsendets totala oförmåga till samverkan. Stuprörsmentaliteten är fortfarande förhärskande.
Polisens agerande i hela detta ärende reser många frågetecken. Har polisen inte också ett uppdrag att arbeta förebyggande ? När man fick tips om ett förestående rån mot en värdedepå så valde man att bevaka värdedepån i Solna. Varför just denna och bara den ? Kastade man tärning eller ? Utan att gå in på alla i media redovisade taffligheter i ärendet så hoppas jag att den tveksamhet jag ger uttryck för i rubriken är begriplig.