Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 25 januari 2010

Lyckat ADHD-projekt på Norrtäljeanstalten

Jag lyssnade i morse på P 1 där man hade ett inslag från det ADHD-projekt som i tre år pågått på Norrtäljeanstalten. Ett lyckat projekt dessutom. Så lyckat att Kriminalvården just nu arbetar på riktlinjer för hur Norrtäljeprojektet ska kunna spridas till andra anstalter runt om i landet och ingå som en del i den ordinarie verksamheten.

Att skriva om detta ger mig personligen en särskild tillfredsställelse eftersom mitt ADHD-arbete inom Kriminalvården sedan 2001 lagt grunden för att projektet över huvud taget blev till.

Den 13-14 april 2005 i Örebro arrangerade jag och min gode vän och kollega Per Sunneborn ( ordförande i fackförbundet ST inom Kriminalvården ) tillsammans med vårt ADHD-nätverk (se nedan ) vår första konferens på temat " neuropsykiatriska funktionshinder - missbruk - kriminalitet ". Till den konferensen som riktade sig till kriminalvårdspersonal valde Norrtäljeanstalten insiktsfullt att skicka 11 deltagare. Dom beskrev konferensen som det wakeupcall som senare fick dom att i samverkan med Karolinska Institutet genomföra sitt ADHD-projekt.

I samverkan mellan fackförbundet ST och Kriminalvården har jag tillsammans med Per Sunneborn och vårt ADHD-nätverk arrangerat tre utbildningskonferenser på temat ”neuropsykiatriska funktionshinder – missbruk – kriminalitet ”:
- i Örebro 13-14 april 2005 ( 180 medverkande )
- i Luleå 17 maj 2006 ( 490 medverkande )
- i Örebro 13-14 maj 2008 ( 450 medverkande )


- ADHD-nätverket:
- Kjell Modigh, f d chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken i Kungälv, docent i farmakologi, som psykiater verksam inom området neuropsykiatriska funktionshinder.
- Gunnel Ersson, specialist i allmän medicin och allmän psykiatri. F d överläkare vid Beroendepsykiatrin i Uppsala. Lång erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna med missbruk och kriminalitet.
- Gunilla Dobrin, behandlingssekreterare med kognitiv inriktning, ART-terapeut.
- Ann Lindgren, fil. mag. språklärare. Utbildare och samordnare vid norra Stockholms psykiatri.
- Gert Anderssson, ordförande i Attention Örebro, har diagnos ADHD.
- Lars-Åke Stenström, journalist, moderator, tidigare informationsansvarig
vid Försäkringskassan i Örebro län. Idag Verksamhetsutvecklare vid Hellidens folkhögskola i Tidaholm.
- Per Sunneborn, ordförande i ST inom Kriminalvården.
- Steve Ericsson, verksamhetsutvecklare inom Kriminalvården.

Är du intresserad av dessa frågor så kan du hitta mina tidigare inlägg på området genom att söka på "ADHD" på min blogg.