Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 14 maj 2014

Piinsamt och respektlöst lågvattenmärke

Maud Olofssons avskedsföreställning.


Nuon-affären, bl. a. benämnd "Sveriges sämsta affär någonsin", har varit på tapeten en tid. Inte minst för att förra näringsministern Maud Olofsson, som genomförde affären, vägrat komma till KonstitutionsUtskottet för att svara på frågor. Igår medverkade hon i Aktuellt. De flesta trodde väl då att någon klarhet skulle bringas i denna soppa,  att Maud Olofsson t ex skulle svara på frågan huruvida Statsministern varit informerad om affären.

Men icke. Med en papegojas envishet vägrade Olofsson att svara på denna fråga med hänvisning till;  - "Jag håller mig till de konstitutionella reglerna"
- "Jag vill hålla mig till de konstitutionella reglerna. Det är vad det handlar om i dag, KU prövar den delen, ingenting annat"
För säkerhets skull upprepar hon svaret ett otal gånger.

Morsning och goodbye Maud Olofsson, nu har du på alldeles egen hand skapat ditt politiska eftermäle.

Mitt råd till Maud Olofsson är:
- Åk hem till Högfors, hoppa i Alliansens badtunna och stanna där tills isen lägger sig.
Då är valet överståndet och du hinner i a f  inte skrämma bort flera presumtiva C-väljare. Om det finns några kvar efter gårdagens show.

Kvar, hängande i luften, finns följande fråga; Har KU överlevt sig själv som granskande organ? Om en minister, f d minister eller vem det nu vara må bara kan strunta i att komma när KU kallar så klarar  KU inte sin uppgift att kontrollera makten. Då är rimligen KU:s tid förbi.

Förresten, vad händer en vanlig medborgare som inte inställer sig när en domstol kallar?
Ja, det beror förstås på hur allvarligt brott det handlar om och vilket straff du kan dömas till, men endera döms du i din frånvaro eller så hämtas du med tvångsmedel. Kanske vore nåt för KU.