Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 21 november 2008

ADHD-behandling

Jag noterar att fr o m den 1 december så får psykiatrer och rättspsykiatrer rätt att skriva ut läkemedel för ADHD-behandling. Med detta beslut så möjliggör Läkemedelsverket för flera med ADHD att få adekvat behandling.

Läkemedelsbehandling allena löser inte ADHD-problematiken men det ger förutsättningar för en person med ADHD att få livspusslet att gå ihop.

Jag hoppas nu att psykiaterkåren använder denna nya möjlighet med sans och besinning så att de vilt sluggande ADHD-motståndarna inte får ytterligare vatten på sin kvarn.

Nu väntar jag bara på att det också sker en riktad satsning på neuropsykiatriska utredningsenheter så att de många gånger årslånga utredningsköerna kan kapas. Det krävs ju en fastställd diagnos innan t ex läkemedelsbehandling kan sättas in.

Möjligen är det för mycket att hoppas att neuropsykiatriska utredningar skall omfattas av vårdgarantin eller finns sådan klokskap i det politiska etablissemanget att ett sådant beslut kan komma. En riksdagsmotion 2008/09:kd 611, som jag själv bidragit till, finns redan med detta förslag.
Som du märker så går vi även på detta område i otakt.