Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 16 juli 2009

Ett enat Europa - Ja visst, men hur vore det med ett enat Sverige ?

- Storregioner och Norrlands utarmning (2009-01-30).
- Mackdöden utarmar glesbygden (2009-03-06).
Under de två ovanstående rubrikerna har jag tidigare i år berört frågor som platsar under dagens rubrik.
Två framträdande slagord i den inhemska politiska debatten är "globalisering" och "ett enat Europa". Inte minst tydligt i dessa dagar då Sverige är ordförandeland i EU och Almedalsveckan nyss avslutats.
Jag tycker att det är en oroande utveckling att det blivit alltmera acceptabelt att politik ska handla om vad som händer och skall hända i storstadsområdena. Vad som händer utanför storstaden ter sig allt mera ointressant. Ett lysande exempel på detta är den pågående myggplågan i områden längs nedre Dalälven. Inte förrän daglig rapportering i media om eländet som här boende människor och djur utsätts för så vaknar Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen och uppmärksammar Regeringen på problemet och vips så kommer ett beslut om Bti-besprutning.

Tänk om denna plåga hade drabbat Stockholm och krognäringen vid Stureplan. Tror du då att det tagit så lång tid innan beslut eller att förberedelser och planering för hantering av myggplågan varit så bristfällig som det visat sig vara ?
Eller om Gotland hade drabbats i dessa tider där dels Almedalsveckan ägt rum och där nu Stockholmsveckan är i antågande. Stockholmsveckan som är en period i slutet av juli då stockholmare kan visa sitt idrottsintresse genom att vara i Båstad och på dagen se tennis och på kvällen beställa in en hela Cristal för 39.000:- på Peppes Bodega för att sedan fortsätta supa skallen av sig i Visby och slutligen landa i S:t Tropez om man inte redan kraschlandat.

Visst är det skillnad på storstad och landsbygd. Kanske ska vi som bor på landsbygden vara glada för att makteliten permanentar denna skillnad genom att med sitt tunnelseende helt enkelt strunta i vad som sker på landsbygden och ägna all sin kraft åt storstadsproblematiken. Någon borde väl ändå förstå vilken oerhörd tillgång landsbygden är för Sverige. Eller är det så illa så att makteliten tror att Stockholm skulle överleva utan resten av Sverige. Vi kanske skulle instifta en Landsbygdsvecka då alla band mellan Stockholm och övriga landet klipps av och se vad som återstår av huvudstaden därefter.