Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 8 februari 2010

Kriminalvården adhd-satsar på unga

Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att Kriminalvården nu gör en rejäl ADHD-satsning efter det lyckade projektet på Norrtäljeanstalten.

Min egen tillfredsställelse är förstås extra stor eftersom det var jag som 2001 påbörjade utvecklingsarbetet med ADHD inom Kriminalvården. Innan dess så var ADHD-området om inte okänt så i vart fall bortglömt.

Före 2001 och innan mitt arbete med rapporten " Unga män i anstalt och häkte " så var även jag en novis på området. Nu har jag nått det första delmålet, nämligen att särskild ADHD-verksamhet inte bara ska drivas i projektform utan bli en del av Kriminalvårdens ordinarie verksamhet. Helt rätt att i detta första läge satsa på gruppen unga. I stunder som dessa är det extra roligt att jobba.