Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 26 januari 2011

IKEA under Uppdrag Granskning-lupp

Läser att Uppdrag Granskning ska ta upp Ingvar Kamprads roll i dagens IKEA. Programmet går i kväll och ska bli intressant att se. Redan innan det sänts så ställer jag mig dock något frågande till att Ingvar Kamprad plötsligt nu ska framställas i dålig dager, som en girig skattesmitare.
När det passat genom åren så har IKEA/Kamprad både av media och andra framställts som ett föredöme av företagsamhet och genom åren så har IKEA också givit goodwill till Sverige. Jag har svårt att förstå att någon kan störas av att Ingvar Kamprad fortfarande har inflytande i företaget. Utan honom hade IKEA inte ens existerat.

Om det nu är så att Ingvar Kamprad idag tjänar stora pengar på IKEA så stör det mig inte det minsta. Detta förstås förutsatt att allt sker inom lagens råmärken.

I dessa dagar så störs jag mera av Ericsons bonusprogram än av Kamprads förtjänster från IKEA.

Jag är inte ens en trogen IKEA-kund men ändå ska det mycket till för att jag plötsligt ska helt överge och förkasta denna svenska företagsikon.

Uppdrag Granskning-redaktionen fyller tveklöst en uppgift och har högst befogat satt tummen i ögat på många makthavare och beslutsfattare i samhället. Denna uppgift som dom påtagit sig kommer väl tyvärr alltid att behövas men viktigt är förstås att redaktionen med Janne Josefsson i spetsen inte plötsligt börjar jaga trofeer och glömmer bort sin ursprungliga uppgift. Kampraddrevet luktar trofèjakt.

Efter att ha sett Uppdrag gransning i kväll så är jag inte mera upprörd än före. Även om man i programmet gjorde allt för att misstänkliggöra Ingvar Kamprad så tycker jag att deras "avslöjanden" föll ganska platt. IKEA-konceptet är fortfarande lysande och avviker inte på något avgörande sätt från hur andra svenska storföretag drivs och hanteras. Så vitt jag begriper.

Etiskt moraliskt förkastligt? Ja, nu räcker det inte att hålla sig inom lagens råmärken, det krävs dessutom den högsta etiskt moraliska nivån. Hur många av oss befinner oss där?


Det "stora avslöjandet" att Ingvar Kamprad har fortsatt kontroll över företaget och dess tillgångar platsar knappast som huvudrubrik i de stora drakarna. Det hade förvånat mig mera om det visat sig att han inte har någon kontroll. Jag skulle inte heller släppa ett livsverk förrän "skylten tas ner".