Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 16 november 2008

Maud Olofsson - Gå i pension NU !

Förbjud bensinbilar 2025 och oljeeldning av hus 2020. Ja, nu eldar Maud Olofsson på. Trycksvärtan hinner knappt torka innan hon slår till igen. Nu vill hon höja pensionsåldern. Egentligen är det väl bara uppmärksamhet hon är ute efter eftersom Centern i de senaste opinionsmätningarna är på väg att tyna bort

Vore det inte att föredra att näringsministern i första hand tillser att de ungdomar som idag är arbetslösa får jobb och en förankring på arbetsmarknaden i stället för att vi som närmar oss pensionsåldern blir en propp i systemet.

Som vanligt när Tjoflöjtpolitikern Maud Olofsson ställer sig på barrikaden så saknar jag analysen.