Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 3 oktober 2017

Natti natti!

Äntligen! sade D i morse. Ja, äntligen är det väder så att hon kan vara ute och fortsätta med att natta trädgården för säsongen. Det är rätt omfattande insatser som krävs innan allt är borttaget, rengjort och undanställt.
Höstarbetet i trädgården är väl inte lika lustfyllt som vårens dito, men ändå inte mindre viktigt.
D i färd med att natta trädgården.
Elbilen är bra att ha när krukor ska transporteras.
Osborne är förstås med och skymtar framför bilen.
När det blåser tar han skydd i växthuset.