Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 27 augusti 2014

Så här i valtider - köttindustrin vs transortsektorn


Hur blir man det?
Jag spinner vidare på gårdagens inlägg om köttindustrins påverkan på miljön. Eftersom jag nu dagligen påminns så kan jag inte släppa det faktum att politikerna hela tiden lyfter fram transportsektorn som den stora miljöboven. I gårdagskvällens nyheter var det dags igen när Annie Lööf och Åsa Romson möttes i en minidebatt om vad som är att föredra, höjd bensinskatt eller bidrag till köp av  elbilar som i Annie Lööfs värld benämns morötter till klimatsmarta bilar.  Här slås jag också av något helt annat. Nämligen, hur mekanisk Annie Lööf alltid låter. Aldrig står hon för en spontan kommentar eller en omskrivning. Nej,  det är det innantill lärda som mekaniskt saluförs.

Apropå morötter förresten så är det verkligt klimatsmarta att välja bort nötkött till förmån för t ex morötter eftersom nötköttet ger 50 ggr mer utsläpp. Här handlar det till stor del om  den metangas som korna pruttar och rapar, en gas som är 20 gånger värre för klimatet än koldioxid.


Som oftast så handlar det  om vem och vad man vill tro på. Jag försöker lyssna på olika åsikter och "sanningar" som framförs.  Det ter sig klokast så eftersom jag inte är någon expert på området. Det vore klädsamt om våra politiker också gav miljöfrågan en större bredd. 
Men , i den politiska debatten är bilar och transporter det återkommande temat. Koldioxidskatter, kilometerskatter, flygskatter men också satsningar på biobränslen, järnväg och miljöbilar.
Men inget av partierna nämner kött eller styrmedel mot den boskapsektor som t ex FN menar borde vara i fokus för miljöpolitiken.

Varför?