Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 21 oktober 2010

Bra ADHD-initiativ av Landstinget i Stockholm

Det rör på sig på ADHD-området. Landstinget i Stockholm gör nu en rejäl satsning som innebär att alla barn och ungdomar som misstänks ha svårigheter ska erbjudas utredning så snabbt som möjligt. Precis det jag i många år slagits för, "tidiga insatser-långsiktigt tänkande". Mycket glädjande tycker jag. Bra att också skolan pekas ut att ha ett särskilt ansvar för att hitta barn med denna problematik och sätta in stödåtgärder. Hoppas nu att flera landsting i landet tar efter.