Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 2 oktober 2009

"Inlåst" i TV4, jag gillar inte upplägget.

Missade gårdagens inledande program i serien "Inlåst" på TV4. Därför vet jag inte om de kritiska synpunkter jag nedtecknade den 18 april i år, när jag första gången hörde talas om programidén, kan vara riktiga eller om serien kan bli den tankeställare för ungdomar på glid som sägs eftersträvas. Jag tror dock inte på avskräckandemetoder som ett gångbart sätt att få unga kriminella att bryta med sitt kriminella liv. Min grundinställning är att man ska motiveras till något , inte skrämmas från något. Det alla måste förstå , ta till sig och jobba efter är vikten av förebyggande åtgärder.

Barn och ungdomar behöver tidigt stöd när dom visar upp ett avvikande beteende. Redan på dagisnivå om så är.Viktigt att ha klart för sig är dock att ett barns avvikande beteende inte alltid behöver vara ett problem som leder till brottslighet eller andra svårigheter i livet. Ett s. k. avvikande beteende kan likväl vara en tillgång och något som barnet ska uppmuntras till att utveckla på rätt sätt. Ett bra exempel i dessa sammanhang är barn med ADHD som oftast betraktas som störande,impulsiva, oroliga och som ett gissel för sin omgivning. Det vi ofta inte noterar är att dessa barn också har förmågor som rätt använda kan bli en tillgång i stället för en belastning.

Bara genom att byta ut orden störande, impulsiv, orolig mot orden spontan, påhittig, kreativ så ser vi genast möjligheter i stället för hinder.

Jag ska följa nästa avsnitt av "Inlåst" för att bedöma om jag har anledning att ändra detta som jag skrev den 18 april:
TV-såpa om ungdomar i fängelse. Hjälp !
Ett svenskt produktionsbolag vill sätta kriminella tonårskillar i fängelse i tolv dygn.
Tv-programmet med arbetsnamnet ”Ungdomsprojektet” är tänkt att sändas i TV4 i höst.
Just nu letas deltagare i Malmö. Totalt söker man nu åtta killar mellan 16 och 17 år som redan slagit in på den kriminella banan.
Programidén beskrivs som att åtta unga kriminella utan tidigare erfarenhet av fängelsestraff kommer att spärras in under tolv dygn.
Meningen är att de "på så sätt lära sig vad det innebär att få sin frihet berövad" och att "Vistelsen blir ett tydligt wake up call och förhoppningsvis även en vändpunkt".
Såväl psykologer som före detta kriminella ska medverka i programmet.
Deras uppgift blir att försöka hjälpa deltagarna att ändra sin kriminella livsstil.

Med vetskap om hur TV-såpor brukar arta sig så oroar mig detta upplägg. Avsikten må vara aldrig så god. Jag har mera än 30 års erfarenhet av arbete med ungdomar i fängelse och tror inte för ett ögonblick på att en TV-såpa blir det s. k. "wake upp call" man säger sig vara ute efter. Ungdomar behöver inte lära sig hur det är att vara frihetsberövade utan de behöver lära sig hur man på bästa sätt använder den frihet man har. Hur många misslyckade vuxna "kändisar" har inte TV-såpavärlden skapat. Tillåt inte att det nu också skapas 16-åriga fängelsehjältar och "förebilder". Hela programiden andas cynism och pengahunger.

Varför inte i stället göra en TV-serie om svenska bonusdirektörer som får sitta i fängelse för att få hjälp att ändra sin giriga livsstil så får vi se om det fungerar som ett "wake up call".

Allsvensk soppa

GAIS har i ett antal matcher använt en spelare, målsprutan Wanderson, som saknat arbetstillstånd vilket skapat debatt så här i Allsvenskans slutskede. Inte minst är det klubbar som riskerar nedflyttning som vädrar morgonluft om man förlorat poäng mot GAIS.
Med dagens moderna teknik borde problemet varit enkelt att lösa. När de allsvenska klubbarna lämnar in sin laguppställningen inför match görs det via det internetbaserade systemet Fogis (fotbollens gemensamma informationssystem). Om en spelare saknar speltillstånd, till exempel för att övergångshandlingar inte är inskickade i tid, säger systemet ifrån och spelaren kan inte bli uttagen till matchen.

Så borde det också fungera om en spelare saknar arbetstillstånd. Eller hur ?
Som vanligt i dessa lägen så skyller ansvariga på varandra. Klubbarna på Svenska fotbollsförbundet och vice versa.
Jag tycker förvisso att varje klubb har ett ansvar men eftersom SFF ansvarar för Allsvenskan så ska dom också ta det yttersta ansvaret. Skapar man regler måste man också ha ett fungerande kontrollsystem.
Ta av slipsen och jobba Lagrell!