Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 19 november 2009

Kan en vedstapel vara vacker ?

Märklig rubrik ? Kanske, men frågan kan besvaras med ja. Under de senaste dagarna så har träd fällts längs den stenmur som omgärdar vårt Getingstorp. Detta gjort i första hand för att framhäva den vackra stenmuren /stengärsgården. Träden har kapats och sedan klyvits och format rubricerade stapel, cirkelformad, c:a 4 meter hög och 2 meter i diameter. Dom vedträden kommer att i framtiden utgöra det underbara sprakande ljud som bara kan höras från en riktig vedspis eller kakelugn. I vårt fall är vedspisen i köket och kakelugnen i Sinnesrorummet.

Dom träd som inte lämpar sig för ved har kapats och forslats ner till eldningsplatsen i hästhagen där dom efter ett dygn är blott aska. Även detta en livscykel att notera.

En ytterligare dimension i detta grovarbete är att jag kunnat vara delaktig tack vare min nyförvärvade elbil. Efter att ha fått hjälp med att lasta och lossa så har jag på egen hand kunnat sköta transporterna av det som eldats upp. I min situation är detta en synnerlig ljuspunkt i tillvaron.