Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 4 augusti 2009

Högsäkerhetsavdelningar - pengar i sjön

I veckan öppnar den första av Kriminalvårdens tre nya högsäkerhetsavdelningar som är en direkt följd av de många och våldsamma rymningarna under 2004. Men rymningarna från de tunga anstalterna har upphört – det räckte med nya staket och bättre rutiner.
Rymningarna från landets slutna anstalter har minskat – utan nya bunkrar – från flera stycken per månad under 2000-talets första år till endast två hittills under 2009. Från de nio säkraste anstalterna har ingen rymt på flera år.
Denna utveckling får ses som ett gott betyg till Kriminalvården.

Bara högsäkerhetsavdelningen på Kumla som öppnar denna vecka har kostat 250 miljoner.
Till det kommer ytterligare en avdelning vid Hall och en vid Saltvik.
För slöseriet kan förre justitieministern Tomas Bodström lastas. Det var han som "sköt från höften" i ivern att visa politisk handlingskraft. Vad hade inte kunnat åstadkommas i verksamhetsutveckling för alla dessa miljoner ?