Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 21 mars 2012

Det ska fan bli sjuk

När jag googlar på "läkare vs patient" kommer bl. a. denna bild upp. Sjukt, eller hur?


När jag läser denna artikel om TV-profilen Jan Svanlunds sista tid i livet blir jag beklämd. Beklämd och förbannad. Vad har hänt med svensk sjukvård? Den har blivit allt mera avhumaniserad. Du är ett sjukfall, ett ärende, en patient som upptar en vårdplats. Inte en enskild individ i behov av hjälp.
Allt för ofta finns att läsa om människor som behandlas både oproffessionellt och ovärdigt.
Googlesök på "Doktor".
                       
Allt mera sällan är samtalet mellan patient och läkare en dialog för att kunna utröna patientens besvär och behov av hjälp, allt oftare blir det en diskussion om vad Försäkringskassan godkänner som sjukpenninggrundande.
Googlesök på "det fria vårdvalet".

Det fria vårdvalet och vårdgarantin är några av de reformer som låter bra i skrift, men högtravande reformer är sällan den bästa medicinen.

Något är sjukt med svensk sjukvård. Det går dock inte att bara skylla på sjukvårdssystemet och Samhället. Sjukvård utförs ändå av människor och det är dessa människors insatser, eller brist på insatser, som avgör hur du som vårdsökande behandlas. I sista hand om du överlever eller dör. Och hur du dör.dialog: samtal, åsiktsutbyte, konversation, kommunikation, kontakt

diskussion: meningsutbyte, överläggning, resonemang, debatt, ordbyte, dispyt, tvist