Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 1 december 2008

Överklaga skolbetyg - hjälp !

Nog måste det väl råda idefattigdom när nu politiker ( c och kd ) föreslår att elever ska ges möjlighet att överklaga sina slutbetyg. Tala om att börja i fel ände. Har vi så dålig tilltro till våra lärare så är det väl i första hand lärarutbildningen som bör ses över.

Jag inser också att lärare och elev kan komma på kant med varandra och att detta kan påverka betygsättningen. Så här ser ju hela livet ut. Vi bedöms alltid i något skede av andra människor, t ex arbetsgivare, läkare, partner men vi ska väl för den skull inte göra livet till en administrativ röra. Bättre är väl att vi människor blir bättre på att samtala med varandra och den vägen löser eventuella meningsskiljaktigheter. Dessutom, någonstans på vägen mot slutbetyget i 9:an eller efter tre år på gymnasiet så bör väl eleven ha fått en hint om vilket slutbetyg som kan förväntas.
Eller... ?