Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 20 februari 2012

Försäkringskassan slår till igen


Så har då Försäkringskassan avverkat ännu ett ärende. Där är man antingen ett ärende eller ett sjukfall, inte en individ. Vilket denna artikel ånyo visar.Det får räcka så. Jag orkar inte längre fördjupa mig i FK:s arbetssätt och bedömningar.