Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 8 augusti 2013

Ett bra förslag

Rullator blå - vr9553
En rullator är bra, men det behövs mera
än praktiska hjälpmedel i äldrevårdenAlltför ofta får jag läsa om missförhållanden i äldrevården. Gamla glöms bort, övermedicineras och snarast misshandlas ibland. Ofta är mathållningen under all kritik. Skrämmande i välfärdsstaten Sverige.
I denna artikel kommer kocken Leif Mannerström med ett förslag när det gäller den mat som serveras på äldreboenden. Han föreslår att samma mat som serveras på ett normalt äldreboende under en månad skall serveras till ledamöterna i Sveriges riksdag. Ett utmärkt förslag tycker jag.

Att jag på senare tid vaknat i äldreomsorgsfrågan beror mycket på att min 87-åriga mamma sedan ett drygt år bor på ett äldreboende, Vallänge i Sollefteå kommun. Ett mycket väl fungerande äldreboende där jag känner trygghet för min mor och vet att hon känner detsamma. Ett fantastiskt äldreboende där personalen till fullo förstått sin uppgift. Att ge de boende en trygg tillvaro och ett värdigt avslut på ett långt liv.

Vallänge var för ett knappt år sedan föremål för nedläggningstankar men kommunen valde till slut att låta det vara kvar i sin nuvarande form.  Självklart skickade jag en skrivelse till kommunen med uppmaning om att ompröva nedläggningstankarna. Till vilken nytta vet jag inte men kommunen tog i alla fall beslut på det sätt jag önskade. Ett klokt beslut av Sollefteå kommun och bra för min mamma och de boende på Vallänge, liksom tryggt och bra för oss anhöriga.