Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 17 augusti 2010

Elitklasser - ja visst !

Redan den 16 januari 2009 berörde jag detta ämne i ett inlägg.
Nu lägger Folkpartiet ett förslag om införande av elitklasser i teoretiska ämnen, elitklasser som redan finns i idrott och musik.

Det är inte ofta jag backar upp /Major Björklunds förslag men denna gång delar jag hans åsikt av samma skäl som jag angav i inlägget 2009.

Befriande enkel svenska

Jag läser följande rubrik i Svenska Dagbladet apropå förestående förändringar inom hemtextilföretaget Hemtex.
Rubriken lyder: Omgörning ska rädda Hemtex.Omgörning, vilket underbart enkelt svenskt ord i stället för det mera marknadsmässiga omstrukturering eller liknande mera pråliga uttryck.

Tillstå att det svenska språket har enorma möjligheter om vi bara står ut med att välja den enklaste vägen ibland.
Allt behöver inte vara globaliserat från start även om det kanske blir det tids nog.

Ban Ki-Moon - färglös FN-chef

Jag har aldrig förstått varför Ban Ki-Moon utsågs till chef för FN. Jag har nämligen svårt att hitta en färglösare makthavare i världen. När han någon gång uttalar sig så är det snarast mekaniskt och totalt utan engagemang. Nu senast har han besök det översvämmningsdrabbade Pakistan och försöker beskriva katastrofen där. Inte heller denna gång synes han kunna uppamma någon omedelbar hjälpvilja från den övriga världen.

Aldrig uttalar han sig på ett sätt som tyder på att han själv tänkt till och därför blir allt oäkta och hans vädjanden klingar för döva öron. Han står där som en mes som fått en lapp i handen och ombedd att säga vad som skrivits på denna lapp.

Med en färglös chef så blir också FN som organisation allt färglösare. Vem bryr sig om vad dom tycker?