Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 26 juli 2010

Platsbrist även för de döda

Platsbrist på våra fängelser brukar uppstå med jämna mellanrum. Det brukar lösas med tillfälliga platser eller ibland dubbebeläggning.
Riktigt lika enkelt är det inte att lösa den platsbrist som uppstått vid landets krematorier.
Vi har ju en s. k. vårdgaranti som garanterar behandling inom 90 dagar.
Att vi också har en "kommaijordengaranti" på 2 månader var för mig okänt. Nog är det väl eländigt att man ska behöva köa även som död.