Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 22 november 2012

Lägre brottslighet

                   
Ny svensk forskning visar att medicinsk behandling av ADHD gör att brottsligheten sjunker med 30%. Om detta står idag att läsa i The New England Journal of Medicine.

Dylika forskningsresultat är förstås extra intressanta för mig att läsa då det var jag som tillsammans med mitt ADHD-nätverk drev ADHD-frågan i Kriminalvården i början på 2000-talet. Så småningom kom genombrottet genom ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten. Det är en angenäm känsla att  få veta att idogt arbete kan bidra till påtagliga resultat. Se även detta inlägg.