Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 2 april 2009

Vakna Beatrice Ask ! - det är Världsautismdagen idag

FN har instiftat den 2 april som Världsautismdagen. Syftet med denna dag är att öka kunskapen om och förståelsen för Autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Inte minst är detta angeläget bland personal i barnomsorg, skola, socialtjänst , hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och kriminalvård.

Idag hörde jag utfrågning i riksdagen där justitieminister Beatrice Ask bl. a. fick frågan om vad regeringen gör och avser göra av vallöftet 2006:
- att förhindra att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet.

I vanlig ordning så svarar Beatrice Ask att man har många planer. Ja, planer och önskningar har vi alla men inget händer förrän vi går till aktiv handling. Det enda konkreta hon presenterar är strävan att polisen skall komma in tidigare och förbättra samarbetet med socialtjänsten. Hon pratar alltså om när brott redan är begågna.

Dock,det måste till åtgärder innan brott är begågna. Ett utomordentligt område att gå in med förebyggande åtgärder är att tidigt ge stöd och hjälp till barn som uppvisar problem som antyder ett neuropsykiatriskt funktionshinder. De första tecknen på dylik problematik kan den något kunnige se antydan till redan på dagisnivå. Att sedan utreda är inte skadligt. Att inte bry sig utan vänta och se är däremot förkastligt.

Nu är det tyvärr så att Beatrice Ask tillhör den falang som menar att så tidiga insatser för barn är att stämpla barnet. Jag menar i stället att så tidiga insatser är att visa omtanke och bry sig om barnet och dess fortsatta utveckling.

Även om inte alla barn med ett neuropsykiatriskt funktionshinder hamnar i kriminalitet så är man ändå i farozonen om inte tidiga insatser görs. Idag borde det vara allmänt känt att minst 25% av fångarna i våra fängelser har ett neuropsykiatriskt funktionshinder.Bland de som döms för grova våldsbrott är siffran över 50%. Vanligast förekommande är ADHD.