Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 3 december 2008

Frikyrkorörelsen - vad vill den ?

Läser idag en artikel om dödssynden HÖGMOD och får ett intressant vittnesbörd om hur det kan vara att växa upp i en frireligiös miljö. Så mycken klokskap framkommer så jag väljer att direkt återge en del av vad som sägs. Varför ? Jo, därför att jag instämmer i det som sägs utan att själv ha upplevt en frireligiös uppväxt.

Vad är det värsta med frikyrkorörelsen? . Kanske att man som många andra religiösa uttryck bär på ett maktanspråk: man äger sanningen. .Det finns ett ekonomiskt tänkesätt i väckelseuppdraget: ”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar”. Uppdraget är att frälsa så många som möjligt, men man är inte intresserad av människan vilket får förödande konsekvenser. Det finns inget samtal, ingen möjlighet till en sann dialog. Kvantitet går före kvalitet. Kyrkan blir en megafon för Guds röst. Ett bibelord är sant för att det är sant, vilket bevisas av ett annat bibelord. OBS ! Läs uppföljning 2008-12-10.

Polisens trafiknykterhetskontroller

Apropå kvantitet vs kvalitet. Samma upplägg uppges tillämpas av polisen i deras nykterhetskontroller. För att nå uppsatta mål om antal kontroller och andelen konstaterade onyktra därav så har polisen sina kontroller på platser med många trafikanter men med liten risk för rattonyktra.