Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 22 november 2011

"Från busfrö till brottsling"

Så heter en nyutkommen bok som har sin utgångspunkt i det framgångsrika ADHD-projektet vid Norrtäljeanstalten.

Det här är ett område som jag arbetat intensivt med de senaste 10 åren. Bl. a. var jag med och initierade Norrtäljeprojektet vars avgörande frö såddes vid en konferens i Örebro i april 2005 som jag arrangerade tillsammans med min kollega Per Sunneborn, ordförande i fackförbundet ST inom Kriminalvården.

Vartefter tiden gått så har Kriminalvården blivit allt bättre på att hantera fångar med denna problematik och att en bok nu ges ut som har sin utgångspunkt i detta glädjer förstås mig oerhört. Det känns helt enkelt bra att ha satt avtryck i Krimninalvårdens verksamhet. Avtryck som i förlängningen möjliggör för många fångar att kunna leva ett liv utan missbruk och kriminalitet.

När jag i morse på TV-nyheterna hörde författaren till boken, Annika Brar, berätta om boken så var det som att höra mig själv. Bl. a. framhöll hon vikten av att barn med denna problematik tidigt uppmärksammas och får stöd och att dessa barn inspireras att ägna sig åt områden där dom är särskilt duktiga. Det är väl känt att personer med adhd ofta har spetskompetens inom ett visst område. Med rätt stöd och motivationsarbete så kan dessa ungdomar nå framgång i stället för motgång i livet.Några exempel inom idrottens värld: sprintern Usain Bolt, simmaren Michael Phelps, bandyspelaren Per Fosshaug.

Med risk för att annars bli alltför långrandig avslutar jag här med mitt mantra i dessa sammanhang " Tidiga insatser, långsiktigt tänkande"