Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 25 november 2012

Begränsa straffrabatten

Goda sådana behövs vid frigivning


I avsaknad av  andra uppslag så skriver jag idag om  något jobbrelaterat. På en söndag! Illavarslande?
För någon vecka sedan läste jag att det finns ett M-förslag om att begränsa den villkorliga frigivningen vid fängelsestraff. Alla bör inte få möjlighet till frigivning efter det att 2/3  av strafftiden avtjänats.

Denna nyordning skulle innebära att den som återfaller i brott och ånyo döms till fängelse får avtjäna hela strafftiden. Det synes rimligt för den grupp dömda som snarast är att betrakta som yrkeskriminella och tillhör de 70% av fängelsedömda som återfaller inom 3 år efter att de släppts fria. I sammanhanget ska heller inte underskattas att en sådan nyordning oxå torde stå i  bättre samklang med det allmänna rättsmedvetandet.

Nu är det förstås inte så enkelt att bara besluta detta. Förutom att det krävs politisk enighet så ska en sådan reform oxå finansieras. Det torde kosta en hel del men borde även innebära minskade kostnader i andra änden.  För självklart är förhoppningen att detta skulle minska brottsligheten.

Nej, jag fördjupar mig inte mera i detta ärende så här på vilodagen. Skidsäsongen har ju börjat så jag  bänkar mig i TV-fåtöljen och kollar på Vinterstudion i stället.
Trevlig TV-studio.