Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 13 april 2010

Lärarlegitimation- som att skjuta skarpt med lösplugg.

Lärarlegitimation kvalitetssäkrar läraryrket och höjer dess attraktionskraft. Att vi har duktiga lärare är en nyckelfråga för Sveriges framtid.

Det säger utbildningsminister Jan Björklund i en kommentar till Lärarutredningens betänkande "Legitimation och skärpta behörighetsregler" (SOU 2008:52). I sann officersanda så används benämningen skärpta behörighetsregler. Känn vingslagen från slagfältet. Det är som att skjuta skarpt. Med lösplugg.

Jan Björklund förtröttas aldrig i sin iver att försöka förbättra med enkla medel. Han tror att allt löser sig med ett pennstreck.
- ett nytt betygssystem, då blir eleverna mera motiverade och betygen stiger.
- en lärarlegitimation, då blir lärarna flera, bättre utbildade, mera motiverade och betygen stiger.
Fan trot.

Visst, i grunden är det ett bra förslag för att stärka läraryrket men inte som en omedelbar lösning på dagens problem i skolan. Ett första steg på vägen för att lösa dessa vore att tillsätta en utbildningsminister som rätt kan stava både till pedagogik och empati.